Proiecte

Extinderea capacitatii de productie in cadrul Electroprecizia Electrical Motors

Acord pentru finantare nr. 116/24.04.2019 in baza HG 807

Valoare Investitie – 15.191.600 RON din care 7.595.800 ajutor de stat

 

28 iulie 2021

Documentatie de atribuire la procedura de achiziție „Masina de bobinat statoare pentru motoare sincrone”

LINK > Documentatie de atribuire RO

 

Obiectul contractului de furnizare bunuri: Masina de bobinat statoare pentru motoare sincron

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: 12 luni de la semnarea acestuia de ambele părți

Termenul maxim de livrare si punere in functiune: 15.11.2021.

Valoarea estimată a contractului: 500.000 Euro

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecției de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Documentația de ofertare va cuprinde, în mod obligatoriu, fără a se limita la:

  • Oferta tehnico-comerciala – Anexa 2
  • Declarația pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese – Anexa 1
  • Certificatul Constatator al ofertantului
  • Document(e) emis(e) de autoritățile competente din țara de reședință din care să rezulte înregistrarea ofertantului, respectiv obiectul de activitate al acestuia (în cazul ofertanților străini)

Evaluarea se va realiza prin compararea prețurilor oferite de către participanții la procedură, cu condiția respectării specificațiilor tehnice, asumarea termenului maxim de livrare, respectiv a criteriilor de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată drept câștigătoare oferta cu cel mai mic preț.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  04.08.2021 ora 1600

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea IV.

Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Strada Electroprecizia, nr.3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 05.08.2021 ora 0900 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:

Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 02.08.2021.

Persoana de contact: Bogdan Oaga

Str. ELectroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov

Email: office@electroprecizia.ro

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 03.08.2021, ora 1200

 

14 iulie 2021

Documentatie de atribuire la procedura de achiziție „Presa pentru formare cap bobina”

LINK > Documentatie de atribuire RO

 

Obiectul contractului de furnizare bunuri: Presa formare cap bobina

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: 6 luni de la semnarea acestuia de ambele părți

Termenul maxim de livrare si punere in functiune: 15.11.2021.

Valoarea estimată a contractului: 126.000 Euro

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecției de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Documentația de ofertare va cuprinde, în mod obligatoriu, fără a se limita la:

  • Oferta tehnico-comerciala – Anexa 2
  • Declarația pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese – Anexa 1
  • Certificatul Constator al ofertantului
  • Document(e) emis(e) de autoritățile competente din țara de reședință din care să rezulte înregistrarea ofertantului, respectiv obiectul de activitate al acestuia (în cazul ofertanților străini)

Evaluarea se va realiza prin compararea prețurilor oferite de către participanții la procedură, cu condiția respectării specificațiilor tehnice, asumarea termenului maxim de livrare, respectiv a criteriilor de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată drept câștigătoare oferta cu cel mai mic preț.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  26.07.2021 ora 1600

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea IV.

Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Strada Electroprecizia, nr.3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 27.07.2021 ora 0900 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:

Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 19.07.2021.

Persoana de contact: Bogdan Oaga

Str. ELectroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov

Email: office@electroprecizia.ro

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 21.07.2021, ora 1200

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.