Proiecte

„Extinderea capacității de productie în cadrul Electroprecizia Electrical Motors”

Acord pentru finantare nr. 116/24.04.2019 in baza HG 807

Valoare Investitie – 15.191.600 RON din care 7.595.800 ajutor de stat

20.10.2023

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE la procedura de achiziție „Motostivuitor frontal cu 4 roți – 2 buc

LINK DOCUMENTATIE

> Documentatie atribuire Motostivuitoare 2buc

Obiectul contractului de furnizare bunuri: Motostivuitor frontal cu 4 roți cu unitate de rotire – 2 buc

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: pana la 31.12.2023

Termenul de livrare la locatia cumparatorului: 15 Decembrie 2023

Termenul de punere in functiune la locatia cumparatorului: 15 Decembrie 2023

Valoarea estimată a contractului: __________Euro

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Criterii de atribuire:  selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/ 03.06.2019

Evaluarea se va realiza pe bază de punctaj acordat cu ocazia procedurii de evaluare tehnico-financiară și va fi aleasă oferta care întrunește cel mai mare punctaj, cu condiția respectării specificatiilor tehnice minime, respectiv a criteriilor de transmitere și prezentare a ofertelor.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  30.10.2023 ora 16:00

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute in documentatia de atribuire.

Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov. 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 01.11.2023 ora 1100 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise 

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:

Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 23.10.2023.

Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 48 ore, adică până la data de 25.10.2023

 

Persoana de contact: Adrian Baciu

Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov Email: adrian.baciu@electroprecizia.ro

 

„Extinderea capacității de productie în cadrul Electroprecizia Electrical Motors”

Acord pentru finantare nr. 116/24.04.2019 in baza HG 807

Valoare Investitie – 15.191.600 RON din care 7.595.800 ajutor de stat

17.10.2023

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE la procedura de achiziție „Masina de masurat in coordonate

LINK DOCUMENTATIE

> Documentatie atribuire Masina de masurat in coordonate 17.10.2023

Obiectul contractului de furnizare bunuri: Masina de masurat in coordonate

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: pana la 31.12.2023

Termenul de livrare la locatia cumparatorului: 08 Decembrie 2023

Termenul de punere in functiune la locatia cumparatorului: 15 Decembrie 2023

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Criterii de atribuire:  selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/ 03.06.2019

Evaluarea se va realiza pe bază de punctaj acordat cu ocazia procedurii de evaluare tehnico-financiară și va fi aleasă oferta care întrunește cel mai mare punctaj, cu condiția respectării specificatiilor tehnice minime, respectiv a criteriilor de transmitere și prezentare a ofertelor.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  27.10.2023 ora 16:00

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute in documentatia de atribuire.

Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov. 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 31.10.2023 ora 1100 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise 

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:

Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 23.10.2023.

Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 48 ore, adică până la data de 25.10.2023

Persoana de contact: Adrian Baciu

Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov Email: adrian.baciu@electroprecizia.ro

 

“Competențe digitale pentru angajații Electroprecizia”

cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – POCU/861/3/12/150627

28.07.2022

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE la procedura de achiziție – „Servicii formare competente digitale avansate” | ATRIBUITA

Documentatie de atribuire _si_specificatii_tehnice_28.07.2022 EM_POCU_150627

 

Obiectul contractului il reprezinta efectuarea unui program de formare a competentelor digitale avansate recunoscute la nivel de angajator (dedicate utilizarii aplicatiilor informatice pentru eficientizarea activitatii întreprinderii) pentru 30 de angajati. Programele de formare vor fi organizate in grupe de 10 persoane (3 grupe), pentru fiecare grupa vor fi alocati minim 2 formatori care se vor ocupa de implementarea programelor de formare catre angajati. Programul va cuprinde 1500 de ore formare, iar trainingul va fi efectuat de catre specialisti, pentru programele aferente întreprinderii: SAP – ERP – planificarea resurselor întreprinderii si digitalizarea / automatizarea proceselor specifice departamentelor financiar, planificare, control financiar, achizitii, vanzari, marketing, cercetare-dezvoltare, IT, logistica, productie, resurse umane.

Tematica de formare:
– programul va include 340 ore aferente SAP digitalizarea / automatizarea proceselor specifice pentru departamentele financiar, planificare, control financiar, achizitii, vanzari, marketing, cercetare-dezvoltare, IT, logistica, productie, resurse umane.
– 160 ore pentru digitalizarea si automatizarea proceselor specifice departamentelor financiar, planificare, productie si resurse umane.

Durata contractului: până la data de 31 Ianuarie 2023

Valoarea estimată a contractului: 416.500 lei – preţurile precizate în oferta operatorului economic vor rămâne ferme pe toată durata derulării contractului.

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preţ

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și asumat de ofertant

Ofertele se depun / se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul achizitorului, ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL: Municipiul Sacele, România, Str. Parcului nr. 18, bloc Hala 70, judetul Brasov, cod postal 505600, România.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 08.08.2022, ora 1200

Persoana de contact: Adriana Popescu – Manager de proiect,

0799 885 156,  Adriana.POPESCU@electroprecizia.ro

10.05.2022 | NEATRIBUITA (nu s-au depus oferte)

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE la procedura de achiziție – „Servicii formare competente digitale avansate”

Documentatie atribuire si specificatii tehnice EM POCU_150627

 

Obiectul contractului il reprezinta efectuarea unui program de formare a competentelor digitale avansate recunoscute la nivel de angajator (dedicate utilizarii aplicatiilor informatice pentru eficientizarea activitatii întreprinderii) pentru 30 de angajati. Programele de formare vor fi organizate in grupe de 10 persoane (3 grupe), pentru fiecare grupa vor fi alocati minim 2 formatori care se vor ocupa de implementarea programelor de formare catre angajati. Programul va cuprinde 1500 de ore formare, iar trainingul va fi efectuat de catre specialisti, pentru programele aferente întreprinderii: SAP – ERP – planificarea resurselor întreprinderii si digitalizarea / automatizarea proceselor specifice departamentelor financiar, planificare, control financiar, achizitii, vanzari, marketing, cercetare-dezvoltare, IT, logistica, productie, resurse umane.

Tematica de formare:
– programul va include 340 ore aferente SAP digitalizarea / automatizarea proceselor specifice pentru departamentele financiar, planificare, control financiar, achizitii, vanzari, marketing, cercetare-dezvoltare, IT, logistica, productie, resurse umane.
– 160 ore pentru digitalizarea si automatizarea proceselor specifice departamentelor financiar, planificare, productie si resurse umane.

Durata contractului: până la data de 31 Ianuarie 2023

Valoarea estimată a contractului: 416.500 lei – preţurile precizate în oferta operatorului economic vor rămâne ferme pe toată durata derulării contractului.

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1284 din 2016, Procedura competitivă aplicată de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preţ

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și asumat de ofertant

Ofertele se depun / se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul achizitorului, ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL: Municipiul Sacele, România, Str. Parcului nr. 18, bloc Hala 70, judetul Brasov, cod postal 505600, România.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 23.05.2022, ora 1200

ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL, în calitate de beneficiar al finanțării, derulează, începând cu data de 28.07.2021, proiectul ” Competențe digitale pentru angajații Electroprecizia” cod SMIS 2014+: 150627, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară „Locuri de munca pentru toti”, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

 

Persoana de contact: Adriana Popescu – Manager de proiect,

0799 885 156,  Adriana.POPESCU@electroprecizia.ro

“Competențe digitale pentru angajații Electroprecizia”

cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

25 august 2021

POCU/861/3/12/150627

 

ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL, în calitate de beneficiar al finanțării, derulează, începând cu data de 28.07.2021, proiectul ” Competențe digitale pentru angajații Electroprecizia” cod SMIS 2014+: 150627, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară „Locuri de munca pentru toti”, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

Obiectivul proiectului este de a imbunatati nivelul de cunostinte/ competente si aptitudini digitale pentru angajatii Electroprecizia Electrical Motors, prin realizarea de programe de formare a competentelor digitale de baza (generale: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea si gestionarea de documente electronice, competente de baza despre hardware, initiere in programe de calcul tabelar) si a competentelor digitale avansate (dedicate utilizarii aplicatiilor informatice pentru eficientizarea activitatii intreprinderii).

REZULTATE PROPUSE:

  • 300 angajati care vor participa in programe de formare a competentelor digitale de baza recunoscute la nivel de angajator (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al intreprinderii, spre exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea si gestionarea de documente electronice, competente de baza despre hardware, initiere in programe de calcul tabelar) si care care vor beneficia de imbunatatirea si cresterea nivelului de compentențe digitale de baza si specializare
  • 30 angajati care vor participa in programe de formare a competentelor digitale avansate recunoscute la nivel de angajator (dedicate utilizarii aplicatiilor informatice pentru eficientizarea activitatii intreprinderii) si care vor beneficia de imbunatatirea si cresterea nivelului de compentențe digitale avansate si specializare

Cheltuielile eligibile – 1.509.957,36 lei.

Valoarea nerambursabilă – 754.978,68 lei

Localizarea proiectului: Mun. Săcele, str. Electroprecizia, nr. 3 (fosta str. Parcului nr.18) – jud. Braşov

Data începerii proiectului: 07.2021

Data finalizării proiectului: 12.2022

Persoana de contact: Adriana Popescu – Manager de proiect,

0268 273 775, Adriana.POPESCU@electroprecizia.ro

„Extinderea capacității de productie în cadrul Electroprecizia Electrical Motors”

Acord pentru finantare nr. 116/24.04.2019 in baza HG 807

Valoare Investitie – 15.191.600 RON din care 7.595.800 ajutor de stat

18.04.2023

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE la procedura de achiziție „CNC prelucrari mecanice pentru scuturi si carcase din Aluminiu pentru motoare electrice

LINK DOCUMENTATIE

> Documentatie atribuire CNC prelucrari mecanice APR.2023

Obiectul contractului de furnizare bunuri: CNC prelucrari mecanice pentru scuturi si carcase din Aluminiu pentru motoare electrice

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: pana la 31.12.2023

Termenul de livrare la locatia cumparatorului: 15 Noiembrie 2023

Termenul de punere in functiune la locatia cumparatorului: 30 Noiembrie 2023

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Criterii de atribuire:  selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/ 03.06.2019

Evaluarea se va realiza pe bază de punctaj acordat cu ocazia procedurii de evaluare economico-financiară și va fi aleasă oferta care întrunește cel mai mare punctaj, cu condiția respectării specificatiilor tehnice minime, respectiv a criteriilor de transmitere și prezentare a ofertelor.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  26.04.2023 ora 16:00

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute in documentatia de atribuire.

Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov. 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 27.04.2023 ora 1100 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise 

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:

Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 21.04.2023.

Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 48 ore.

Persoana de contact: Bogdan Oaga

Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov Email: bogdan.oaga@electroprecizia.ro

 

16.02.2023

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE la procedura de achiziție „CELULA DE TURNARE COLIVII MOTOARE ELECTRICE

LINK DOCUMENTATIE

>Documentatie atribuire Celula de turnare colivii 16.02.2023 RO

Obiectul contractului de furnizare bunuri: Celula de turnare colivii motoare electrice

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: pana la 31.12.2023

Termenul de livrare la locatia cumparatorului: 28 August 2023

Termenul de punere in functiune la locatia cumparatorului: 30 Septembrie 2023

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Criterii de atribuire:  selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/ 03.06.2019

Evaluarea se va realiza pe bază de punctaj acordat cu ocazia procedurii de evaluare tehnico-financiară și va fi aleasă oferta care întrunește cel mai mare punctaj, cu condiția respectării specificatiilor tehnice minime, respectiv a criteriilor de transmitere și prezentare a ofertelor.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  08.03.2023 ora 16:00

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute in documentatia de atribuire.

Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov. 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 10.03.2023 ora 1100 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise 

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:

Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 02.03.2023.

Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 48 ore.

Persoana de contact: Bogdan Oaga

Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov Email: bogdan.oaga@electroprecizia.ro

16.02.2023

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE la procedura de achiziție „SISTEM OPTIC DE MĂSURARE

LINK DOCUMENTATIE

> Documentatie de atribuire pentru Sistem optic de masurare

Obiectul contractului de furnizare bunuri: Sistem optic de măsurare

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: 4 luni de la semnarea acestuia de ambele părți

Termenul maxim de livrare și punere în funcțiune: 15.05.2023.

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  03.03.2023 ora 1600

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea IV. Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Strada Electroprecizia, nr.3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 06.03.2023 ora 0900 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise

Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 28.02.2023.

Persoana de contact: Bogdan Oaga

Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov Email: bogdan.oaga@electroprecizia.ro

 

19.01.2023

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE la procedura de achiziție „CELULA DE TURNARE COLIVII MOTOARE ELECTRICE

LINK DOCUMENTATIE

> Documentatie atribuire Celula de turnare colivii 19.01.2023

Obiectul contractului de furnizare bunuri: Celula de turnare colivii motoare electrice

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: pana la 31.12.2023

Termenul de livrare la locatia cumparatorului:25 July 2023

Termenul de punere in functiune la locatia cumparatorului:01 August 2023

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Criterii de atribuire:  selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/ 03.06.2019

Evaluarea se va realiza pe bază de punctaj acordat cu ocazia procedurii de evaluare tehnico-financiară și va fi aleasă oferta care întrunește cel mai mare punctaj, cu condiția respectării specificatiilor tehnice minime, respectiv a criteriilor de transmitere și prezentare a ofertelor.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  06.02.2023 ora 16:00

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute in documentatia de atribuire. Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov. 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 08.02.2023 ora 1100 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise 

Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 31.02.2023.

Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 48 ore.

Persoana de contact: Bogdan Oaga

Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov Email: bogdan.oaga@electroprecizia.ro

 

11.10.2022

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE la procedura de achiziție „CELULA DE TURNARE COLIVII MOTOARE ELECTRICE

LINK DOCUMENTATIE

> Documentatie atribuire Celula de turnare colivii
> Documentatie tehnica (zip)

Obiectul contractului de furnizare bunuri: Celula de turnare colivii motoare electrice

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: pana la 31.12.2023

Termenul de livrare la locatia cumparatorului: 25 August 2023

Termenul de punere in functiune la locatia cumparatorului: 01 Septembrie 2023

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Criterii de atribuire:  selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/ 03.06.2019

Evaluarea se va realiza pe bază de punctaj acordat cu ocazia procedurii de evaluare tehnico-financiară și va fi aleasă oferta care întrunește cel mai mare punctaj, cu condiția respectării specificatiilor tehnice minime, respectiv a criteriilor de transmitere și prezentare a ofertelor.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  28.10.2022 ora 16:00

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute in documentatia de atribuire. Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov. 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 29.10.2022 ora 1100 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise 

Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 25.10.2022.

Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 48 ore.

Persoana de contact: Bogdan Oaga

Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov Email: bogdan.oaga@electroprecizia.ro

 

„Extinderea capacitatii de productie in cadrul Electroprecizia Electrical Motors”

Acord pentru finantare nr. 116/24.04.2019 in baza HG 807

Valoare Investitie – 15.191.600 RON din care 7.595.800 ajutor de stat

 

11.03.2022

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE la procedura de achiziție „2 CUPTOARE-TURN BASCULANTE PENTRU TOPIRE, CU 2 CAMERE PLASATE UNA DEASUPRA CELEILALTE PENTRU TOPIREA LINGOURILOR ȘI A CAPETELOR DE ALIMENTARE ȘI ECHIPAMENT ADJACENT PENTRU CURAȚARE ALIAJULUI ȘI TRANSPORTUL ALIAJULUI TOPIT

LINK DOCUMENTATIE

> Documentatie de atribuire cuptoare de topire RO

 

Obiectul contractului de furnizare bunuri: 2 cuptoare-turn basculante pentru topire, cu 2 camere plasate una deasupra celeilalte pentru topirea lingourilor și a capetelor de alimentare și echipament adjacent pentru curațare aliajului și transportul aliajului topit

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: 9 luni de la semnarea acestuia de ambele părți

Termenul de livrare: 15 august 2022

Valoarea estimată a contractului: 430,000 EURO

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecției de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  21.03.2022 ora 1600

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea IV.

Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Str.Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 22.03.2022 ora 0900 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise

Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 14.03.2022.

Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 48 ore, adică până la data de 16.03.2022

Persoana de contact: Adrian Secelean

Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov Email: office@electroprecizia.ro

 

11.03.2022

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE la procedura de achiziție „ECHIPAMENT DE VIBROFINISARE”

LINK DOCUMENTATIE

> Documentatie de atribuire vibrofinisare

 

Obiectul contractului de furnizare bunuri: Echipament de vibrofinisare

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: 9 luni de la semnarea acestuia de ambele părți

Termenul de livrare: maxim 15 săptămâni de la lansarea comenzii ferme a beneficiarului

Valoarea estimată a contractului: 27,000.00 EURO

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecției de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  21.03.2022 ora 1600

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea IV. Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 22.03.2022 ora 0900 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise

Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 14.03.2022.

Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 48 ore, adică până la data de 16.03.2022

Persoana de contact: Adrian Secelean

Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov Email: office@electroprecizia.ro

 

07.03.2022

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE la procedura de achiziție „Presa pentru formare capete bobine

LINK-URI DOCUMENTATIE

> Documentatie atribuire Presa formare capete bobine 07.03.2022

> Documentatie tehnica Presa Formare Capete Bobine

 

Obiectul contractului de furnizare bunuri: Presa pentru formare capete bobine

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: pana la 31.12.2022

Termenul de livrare la locatia cumparatorului:15 Noiembrie 2022

Termenul de punere in functiune la locatia cumparatorului: 01 Decembrie 2022

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  16.03.2022 ora 16:00

Locul şi modalitatea de depunere:

Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute in documentatia de atribuire. Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov. 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 17.03.2022 ora 1100 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise 

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:

Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 14.03.2022.

Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 48 ore, adică până la data de 16.03.2022

Persoana de contact: Bogdan Oaga

Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov Email: Bogdan.OAGA@electroprecizia.ro

 

16.02.2022 – procedura inchisa fara atribuire contract de furnizare

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE la procedura de achiziție „Presa pentru formare capete bobine

LINK-URI DOCUMENTATIE

> Documentatie atribuire Presa formare capete bobine 16.02.2022

> Documentatie tehnica Presa Formare Capete Bobine

 

Obiectul contractului de furnizare bunuri: Presa pentru formare capete bobine

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: pana la 31.12.2022

Termenul de livrare la locatia cumparatorului:15 Noiembrie 2022

Termenul de punere in functiune la locatia cumparatorului: 01 Decembrie 2022

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  25.02.2022 ora 16:00

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute in documentatia de atribuire.

Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov. 

 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28.02.2022 ora 1100 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise 

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:

Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 21.02.2022.

Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 48 ore, adică până la data de 23.02.2022

Persoana de contact: Bogdan Oaga

Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov Email: Bogdan.OAGA@electroprecizia.ro

 

16.02.2022 procedura inchisa fara atribuire contract de furnizare

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE la procedura de achiziție „Celula de turnare colivii motoare electrice

LINK-URI DOCUMENTATIE

> Documentatie atribuire Celula de turnare colivii 14.02.2022

> Documentatie tehnica Celula de turnare colivii motoare electrice

 

Obiectul contractului de furnizare bunuri: Celula de turnare colivii motoare electrice

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: pana la 31.12.2022

Termenul de livrare la locatia cumparatorului:15 Noiembrie 2022

Termenul de punere in functiune la locatia cumparatorului: 01 Decembrie 2022

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  25.02.2022 ora 16:00

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute in documentatia de atribuire.

Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov. 

 Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28.02.2022 ora 1100 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise 

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:

Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 21.02.2022.

Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 48 ore, adică până la data de 23.02.2022

Persoana de contact: Bogdan Oaga

Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov Email: Bogdan.OAGA@electroprecizia.ro

 

16.02.2022 – procedura inchisa fara atribuire contract de furnizare

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE la procedura de achiziție „Sistem de bobinare semi-automat pentru gabaritul 80

LINK-URI DOCUMENTATIE

> Documentatie atribuire Sistem bobinare gabarit 80

> Documentatie tehnica Sistem de bobinare semi-automat

 

Obiectul contractului de furnizare bunuri: Sistem de bobinare semi-automat pentru gabaritul 80

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: pana la 31.12.2022

Termenul de livrare la locatia cumparatorului:30 Noiembrie 2022

Termenul de punere in functiune la locatia cumparatorului: 10 Decembrie 2022

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  25.02.2022 ora 16:00

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute in documentatia de atribuire.

Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov. 

 Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28.02.2022 ora 1100 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise 

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:

Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 21.02.2022.

Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 48 ore, adică până la data de 23.02.2022

Persoana de contact: Bogdan Oaga

Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov Email: Bogdan.OAGA@electroprecizia.ro

 

 

 

31.01.2022 – procedura inchisa fara atribuire contract de furnizare

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE la procedura de achiziție „Sistem de bobinare semi-automat pentru gabaritul 80″

LINK-URI DOCUMENTATIE

> Documentatie atribuire Sistem bobinare Gabarit 80 31.01.2022

> Anexe tehnice documentatie de atribuire Sistem bobinare Gabarit 80

 

Obiectul contractului de furnizare bunuri: Sistem de bobinare semi-automat pentru gabaritul 80

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud. Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: 11 luni de la semnarea acestuia de ambele părți

Termenul de livrare la locatia cumparatorului: 30 Noiembrie 2022

Termenul de punere in functiune la locatia cumparatorului: 10 Decembrie 2022

Valoarea estimată a contractului: 1380000 Euro

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecție de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  08.02.2022 ora 1600

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute in documentatia de atribuire.

Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov. 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 09.02.2022 ora 0900 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise 

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:

Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 05.02.2022.

Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 48 ore

Persoana de contact: Bogdan Oaga

Strada Electroprecizia, nr. 3, Mun. Săcele, jud Brașov Email: Bogdan.OAGA@electroprecizia.ro

 

28 iulie 2021

Documentatie de atribuire la procedura de achiziție „Masina de bobinat statoare pentru motoare sincrone”

LINK > Documentatie de atribuire RO

 

Obiectul contractului de furnizare bunuri: Masina de bobinat statoare pentru motoare sincron

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: 12 luni de la semnarea acestuia de ambele părți

Termenul maxim de livrare si punere in functiune: 15.11.2021.

Valoarea estimată a contractului: 500.000 Euro

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecției de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Documentația de ofertare va cuprinde, în mod obligatoriu, fără a se limita la:

  • Oferta tehnico-comerciala – Anexa 2
  • Declarația pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese – Anexa 1
  • Certificatul Constatator al ofertantului
  • Document(e) emis(e) de autoritățile competente din țara de reședință din care să rezulte înregistrarea ofertantului, respectiv obiectul de activitate al acestuia (în cazul ofertanților străini)

Evaluarea se va realiza prin compararea prețurilor oferite de către participanții la procedură, cu condiția respectării specificațiilor tehnice, asumarea termenului maxim de livrare, respectiv a criteriilor de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată drept câștigătoare oferta cu cel mai mic preț.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  04.08.2021 ora 1600

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea IV.

Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Strada Electroprecizia, nr.3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 05.08.2021 ora 0900 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:

Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 02.08.2021.

Persoana de contact: Bogdan Oaga

Str. ELectroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov

Email: office@electroprecizia.ro

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 03.08.2021, ora 1200

 

14 iulie 2021

Documentatie de atribuire la procedura de achiziție „Presa pentru formare cap bobina”

LINK > Documentatie de atribuire RO

 

Obiectul contractului de furnizare bunuri: Presa formare cap bobina

Locul de livrare a produselor:  Str. Electroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov

Tipul contractului: contract de furnizare

Durata contractului: 6 luni de la semnarea acestuia de ambele părți

Termenul maxim de livrare si punere in functiune: 15.11.2021.

Valoarea estimată a contractului: 126.000 Euro

Termenul de valabilitate a ofertei: minim 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicată: selecției de oferte conform procedurii interne nr. 1302/03.06.2019

Documentația de ofertare va cuprinde, în mod obligatoriu, fără a se limita la:

  • Oferta tehnico-comerciala – Anexa 2
  • Declarația pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese – Anexa 1
  • Certificatul Constator al ofertantului
  • Document(e) emis(e) de autoritățile competente din țara de reședință din care să rezulte înregistrarea ofertantului, respectiv obiectul de activitate al acestuia (în cazul ofertanților străini)

Evaluarea se va realiza prin compararea prețurilor oferite de către participanții la procedură, cu condiția respectării specificațiilor tehnice, asumarea termenului maxim de livrare, respectiv a criteriilor de transmitere și prezentare a ofertelor. Va fi selectată drept câștigătoare oferta cu cel mai mic preț.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  26.07.2021 ora 1600

Locul şi modalitatea de depunere: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat de ofertant. La ofertă trebuie anexate documentele prevăzute la Secţiunea IV.

Ofertele se depun/ se transmit prin poştă, curierat sau personal la sediul societății situat în Strada Electroprecizia, nr.3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 27.07.2021 ora 0900 – Str. Electroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov

Limba de redactare a ofertei: română sau engleză

Moneda folosită: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: interzise

Modalitatea de solicitare a clarificărilor:

Clarificările pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului până la data de 19.07.2021.

Persoana de contact: Bogdan Oaga

Str. ELectroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Săcele, jud Brașov

Email: office@electroprecizia.ro

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 21.07.2021, ora 1200

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.