Proiecte

                                                                                                                         

PROIECT:
“Photovoltaic plant for production of electricity from renewable energy sources”
“Centrala fotovoltaică pentru producția de energie electrică din surse regenerabile”

Brasov, noiembrie 2021

DECIZIE ATRIBUIRE CONTRACT DE ACHIZITIE SISTEM FOTOVOLTAIC

ACHIZIȚIE – închisă la 24.11.2021 – atribuire: totală (contractate 1 din 1 loturi)
Denumire contractor: S FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA SERV SA
Durată contract: 6 luni
Buget contract: 4000886,25 lei
Moneda contract: EUR (suma: 799142,00)
Valoare contract: 3.955.033,67 Lei (BNR – 22.11.2021)

Mai multe detalii despre procedura de achizitie la link:
https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi/details/2/31937

Brasov, octombrie 2021

PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT DE ACHIZIȚIE SISTEM FOTOVOLTAIC

Obiect contract: Achizitie si punere in functiune “Proiect la cheie Centrală Electrică Fotovoltaică pentru autoconsum (CEF)”

DENUMIRE ACHIZITIE: Proiect la cheie Centrala Electrica Fotovoltaica pentru autoconsum (CEF)

Beneficiar: Electroprecizia SA

  • cod unic de identificare fiscala: RO1128645
  • Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov: J08/56/1991

Locatie beneficiar: Mun. Sacele, Str. Electroprecizia, nr. 3

Locatie propusa amplasare CEF: Mun. Sacele, Str. Electroprecizia, nr. 3, Hala 3.

Tipul contractului: contract de furnizare

Termenul maxim de livrare si punere in functiune: 16.05.2022

Valoarea totala estimata a contractului: 808.750 Euro (componeta A 110.750 Euro + componenta B 698.000 Euro)

Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicata: procedura competitiva aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare,servicii sau lucrari, finantate din fonduri europene, anexa la Ordinul ministrului fondurilor europene, nr.1284/2016

Criteriul de atribuire: oferta stabilita ca fiind castigatoare va fi acea oferta care indeplineste cerintele din cadrul anuntului de participare si are pretul cel mai scazut.

 

Termenul limita pentru depunerea ofertelor:  02.11.2021 ora 12.00

Locul si modalitatea de depunere: oferta si anexele necesare se depun intr-un singur exemplar, in original, semnat si stampilat de ofertant.

Modalitatea de solicitare a clarificarilor: clarificarile pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului pana la data de 26.10.2021 ora 12.00

Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 48 ore

 

Ofertele se depun/ se transmit prin posta, curierat sau personal la sediul Electropreciza SA situat in Strada Electroprecizia, nr.3, Hala 70, Mun. Sacele, jud Brasov.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 02.11.2021 ora 14.00 – Str. Electroprecizia, nr.3, Hala 70, Mun. Sacele, jud Brasov

Limba de redactare a ofertei: romana

Moneda folosita: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: nu sunt acceptate

LINK > Specificatii tehnice SISTEM FOTOVOLTAIC 21.10.2021

Persoana de contact: Karoly Katona – procurement manager

Str. Electroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Sacele, jud Brasov

Email: office@electroprecizia.ro; Telefon: +40268 273 775

 

Brasov, septembrie 2021

 

PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT DE ACHIZIȚIE SISTEM FOTOVOLTAIC

Obiect contract: Achizitie si punere in functiune “Proiect la cheie Centrală Electrică Fotovoltaică pentru autoconsum (CEF)”

DENUMIRE ACHIZITIE: Proiect la cheie Centrala Electrica Fotovoltaica pentru autoconsum (CEF)

Beneficiar: ELECTROPRECIZIA S.A.

Locatie propusa amplasare CEF: Mun. Sacele, Str. Electroprecizia, nr. 3, Hala 3.

Tipul contractului: contract de furnizare

Termenul maxim de livrare si punere in functiune: 31.12.2021

Valoarea totala estimata a contractului: 808.750 Euro (componeta A 110.750 Euro + componenta B 698.000 Euro)

Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor

Procedura de atribuire aplicata: procedura competitiva aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare,servicii sau lucrari, finantate din fonduri europene, anexa la Ordinul ministrului fondurilor europene, nr.1284/2006

Criteriul de atribuire: oferta stabilita ca fiind castigatoare va fi acea oferta care indeplineste cerintele din cadrul anuntului de participare si are pretul cel mai scazut.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor:  04.10.2021 ora 12.00

Locul si modalitatea de depunere: oferta si anexele necesare se depun într-un singur exemplar, în original, semnat si stampilat de ofertant.

Modalitatea de solicitare a clarificarilor: clarificarile pot fi trimise prin email sau depuse la sediul beneficiarului pana la data de 28.09.2021

Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 48 ore

Ofertele se depun/ se transmit prin posta, curierat sau personal la sediul Electropreciza SA situat în Strada Electroprecizia, nr.3, Hala 70, Mun. Sacele, jud Brasov.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 04.10.2021 ora 14.00 – Str. Electroprecizia, nr.3, Hala 70, Mun. Sacele, jud Brasov

Limba de redactare a ofertei: romana

Moneda folosita: RON sau EURO (la cursul BNR din ziua ofertei)

Ofertele alternative: nu sunt acceptate

LINK >  Specificatii tehnice ACHIZITIE SISTEM FOTOVOLTAIC 22.09.21

Persoana de contact: Karoly Katona – procurement manager

Str. Electroprecizia, nr. 3, Hala 70, Mun. Sacele, jud Brasov

Email: office@electroprecizia.ro; Telefon: +40268 273 775

 

 

Brasov, martie 2021

LANSAREA PROIECTULUI

Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul “Programului de Energie din România” program de finanţare pentru energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică.

 

Electroprecizia S.A., cu sediul în mun. Săcele, str. Electroprecizia, nr. 3 (fosta str. Parcului nr.18) – jud. Braşov, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr J8/56/1991, având CUI RO 1128645, implementează proiectului “Photovoltaic plant for production of electricity from renewable energy sources”, proiect co-finantat prin programul de finanţare “Program pentru Energie in Romania” conform Contractului/Ofertei de garantare nr. 2019/104249 , Call 3 Other RES, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului.

 

Cheltuieli eligibile: 698.000 EURO, din care asistenţa financiară nerambursabilă 349.000 EURO, valoarea co-finanţării nerambursabile fiind de 50%.

 

Localizarea proiectului: mun. Săcele, str. Electroprecizia, nr. 3 (fosta str. Parcului nr.18) – jud. Braşov.

 

Durata implementării proiectului: 01.03.2021 – 31.12.2021

 

Proiectul “Photovoltaic plant for production of electricity from renewable energy sources” are ca scop implementarea unui sistem fotovoltaic pentru productia de energie electrica din surse regenerabile, respectiv energie solara pentru consumul propriu, fara livrarea surplusului de energie in retea si reducerea impactului asupra mediului utilizând energia solară.
Obiectivul proiectului este ca energia electrică care va fi produsă anual prin intermediul acestei centrale sa ajunga la 1.279,148 MWh rezultand o reducere anuală estimată a emisiilor de CO2 (în tone, echivalent CO2) de aproximativ 391.5 tone CO2.

 

Informatii suplimentare proiect:
Andra Chitu – Project manager
+40 738 672519, Andra.Chitu@electroprecizia.ro
Karoly Katona – Procurement manager
+40 740 188 533, Karoly.Katona@electroprecizia.ro

Informaţii detaliate legate de programul de finanţare:

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.