Author Archives: Electroprecizia Cariere

Inginer de cercetare în electrotehnică

Scopul postului:

Concepe din punct de vedere electrotehnic dar și mecanic repere, subansable și aplicații ale motoarelor electrice în scopul creșterii portofoliului de produse vandabile ale societății.

 

Principalele responsabilități:

 • proiectează circuitele electrice ale motoarelor electrice în scopul asigurării condițiilor cerute de client
 • întocmește fișele de bobinaj necesare producției de serie și urmărește rezultatul încercărilor de laborator în scopul definitivării produsului
 • coordoneaza activitatile ce decurg din proiectele europene ale Electroprecizia Electrical Motors
 • calculează și propune noi variante de motoare din punct de vedere electrotehnic in scopul optimizării consumurilor materiale
 • participă activ la procesul de îmbunătățire continuă și propune soluții în acest sens

 

Cerințe:

 • studii universitare
 • experiență minim 2 ani pe un post similar
 • proiectare electrică prin programe de specialitate (MOCAP sau similar)
 • cunoasterea materialelor specifice procesului de producție, consumuri de material
 • abilități excelente în folosirea MS Office
 • engleză nivel mediu
 • abilitatea de a lucra în echipă dar și independent cand este nevoie

 

Beneficii:

 • salariu atractiv
 • tichete de masă
 • tichete cadou
 • decontare transport
 • plata orelor suplimentare
 • mediu de lucru plăcut și profesionist
 • posibilitate de formare profesională

 

Dacă sunteti interesat(ă) sau cunoașteți pe cineva care s-ar potrivi acestei oportunități, vă rugăm să trimiteti CV-ul la adresa de email recrutare@electroprecizia.ro sau să ne contactați la numărul de telefon 0737 433 133.

Formular de angajare Aplica

  Prin transmiterea CV-ul dvs., vă exprimați consimțământul expres privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal pe o perioadă de 2 ani, cu scopul de identificare a persoanelor care solicita angajarea in cadrul grupului de societati Electroprecizia S.A.

  Manager al sistemelor de management al calității

  Caracteristici generale:

  Inițiază, planifică şi dezvoltă procese şi proiecte pentru a defini şi a implementa practicile în domeniul asigurării calității (QA), controlul calității (QC), sănătații şi securității în muncă, situațiilor de urgență şi protecția mediului.

   

  Principalele responsabilități:

  • planificarea şi coordonarea proiectelor legate de calitate
  • pregatirea documentației şi susținerea auditului intern şi extern
  • asigură dezvoltarea, revizuirea regulată şi eficiența proceselor de audit al furnizorilor
  • gestionarea tuturor documentelor ale sistemului de management al calității
  • asigurarea practicilor de lucru în conformitate cu cerințele de reglementare
  • coordonează activitatea laboratoarelor departamentului de asigurare a calității
  • coordonează gestionarea echipamentelor de masură şi control ale fabricii
  • recomandă noi politici sau proceduri de calitate, necesare pentru a asigura produse, procese sau servicii de înaltă calitate
  • comunică programe şi standarde pentru echipa de calitate şi alți angajați ai companiei şi coordonează trainingul acestora

   Cerințe:

  • studii superioare
  • experiență 3-5 ani în domeniul QHSE
  • experiență de minim 1-2 ani pe o poziție similară
  • limba engleză nivel avansat
  • cunoştințe de ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO TS 16949
  • cunoştințe VDA-6 constituie avantaj
  • metode de analiză aplicate în managementul calității: Pareto, 5Why, PDCA, Ishikawa

  Beneficii:

  • salariu atractiv
  • tichete de masă
  • tichete cadou
  • decontare transport
  • mediu de lucru plăcut şi profesionist
  Formular de angajare Aplica

   Prin transmiterea CV-ul dvs., vă exprimați consimțământul expres privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal pe o perioadă de 2 ani, cu scopul de identificare a persoanelor care solicita angajarea in cadrul grupului de societati Electroprecizia S.A.

   Manager mentenanță

   Scopul postului:

   Are ca scop general administrarea instalațiilor electrice industriale, mentenața sistemelor fotovoltaice şi coordonarea personalului din subordine.

   Planifică, coordonează si monitorizează activitatea departamentului Mentenanță – lucrări electrice interne şi externe, în scopul indeplinirii obiectivelor şi indicatorilor de performanță ce decurg din obiectivele departamentului.

    

   Cerințe:

   • Studii superioare
   • Minim 3 ani experiență într-o poziție similară
   • Cunoştințe tehnice în sisteme fotovoltaice şi echipamente electrice/automatizări
   • Cunoştințe generale PLC, Simatic S7 (300, 400), rețele industriale
   • Experiență în sisteme electronice de control şi distribuție (Panels, PLC, Variable Speed Drivers)
   • Cunoasterea şi interpretarea schemelor electrice de automatizări
   • Capacitate de concentrare, analiză şi sinteză
   • Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă
   • Putere de decizie şi asumarea responsabilităţii
   • Limba Engleză – nivel mediu

    

   Beneficii:

   • Salariu atractiv
   • Bonus de disponibilitate
   • Tichete de masa
   • Tichete cadou
   • Decontare transport
   • Mediu de lucru plăcut și profesionist

    

   Dacă sunteti interesat(ă) sau cunoașteți pe cineva care s-ar potrivi acestei oportunități, vă rugăm să trimiteti CV-ul la adresa de email recrutare@electroprecizia.ro sau să ne contactati la numărul de telefon 0737 433 133.

   Formular de angajare Aplica

    Prin transmiterea CV-ul dvs., vă exprimați consimțământul expres privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal pe o perioadă de 2 ani, cu scopul de identificare a persoanelor care solicita angajarea in cadrul grupului de societati Electroprecizia S.A.

    Inginer producție mase plastice

    Planifică în execuție comenzile de producție conform sistemului de planificare pentru unitatea de producție (pornirea comenzilor în sistemul informatic) și întocmește documentele justificative.

     

    Principalele responsabilitați:

    • Supraveghează buna funcționare a echipamentelor și utilajelor, și semnalează intervențiile necesare
    • Proiectează tehnologiile de execuție a reperelor, subansamblelor, ansamblelor sau aplicațiilor mecanice în scopul asigurării condițiilor de execuție
    • Intocmeste fișa tehnologică si stabilește SDV-istica necesară producției de serie în scopul execuției pe linia de fabricație
    • Solicită și urmareste scule și dispozitive necesare execuției si controlului reperelor, subansamblelor, ansamblelor sau aplicațiilor de injecție masă plastică în scopul asigurării pregătirii de fabricație
    • Asigură imbunătățirea continuă a calității și reducerea pierderilor și a rebutului

    Cerințe:

    • Studii superioare
    • Experiența în domeniul maselor plastice constituie un avantaj
    • Cunoștințe bune de operare PC (Microsoft Office)
    • Cunostințe de desen tehnic
    • Limba Engleză
    • Bune abilități de comunicare
    • Gândire analitică

    Beneficii:

    • Salariu competitiv
    • Tichete de masă
    • Bonus de performanță
    • Transport asigurat
    Formular de angajare Aplica

     Prin transmiterea CV-ul dvs., vă exprimați consimțământul expres privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal pe o perioadă de 2 ani, cu scopul de identificare a persoanelor care solicita angajarea in cadrul grupului de societati Electroprecizia S.A.

     Sculer-matrițer mase plastice

     Execută sau când este cazul remediază sculele, dispozitivele, stanțele și matrițele de complexitate medie țînând cont de cerințele de precizie și calitate cerute.

      

     Principalele responsabilităti:

     • Comunică orice defecțiune de S.D.V.-uri responsabilului de post sau supervizorului din producție în vederea remedierii defectului respectiv.
     • Stabilește ordinea execuției subansamblelor necesare S.D.V.-ului și pregătește documentația necesară impreună cu supervizorul direct
     • Determină cauzele care au provocat uzura S.D.V.-ului în timpul funcționării și găsește soluții  de înlăturare a lor
     • Controlează și receptionează piesele finite necesare S.D.V.-ului de remediat sau de executat

     Cerințe:

     • Experiență în domeniul mase plastice minim 2-3 ani
     • Studii de specialitate
     • Desen tehnic nivel mediu spre avansat

     Beneficii:

     • Salariu competitiv
     • Tichete de masă
     • Decontare transport
     • Plata orelor suplimentare
     Formular de angajare Aplica

      Prin transmiterea CV-ul dvs., vă exprimați consimțământul expres privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal pe o perioadă de 2 ani, cu scopul de identificare a persoanelor care solicita angajarea in cadrul grupului de societati Electroprecizia S.A.

      Reglor mase plastice

      Efectuează operații specifice conform documentației pentru injectarea/presarea pieselor din mase plastice și termorigide.

       

      Principalele responsabilităti:

      • Montează și demontează pe mașini de injecție și prese hidraulice, sculele și dispozitivele necesare
      • Verifică poziția lor in diferite planuri, folosind diverse aparate de masură și control
      • Inspectează zilnic echipamentele și execută diferite ajustari in vederea reglării.
      • Reglează elementele mașinii care determină forma și dimensiunile piesei, mecanismele de pornire/oprire și siguranță ale mașinii
      • Reglează mașina dupa regimurile optime
      • Verifică funcționarea mașinii reglate

      Cerințe:

      • Calificare în domeniu
      • Experiență 2-3 ani în domeniu mase plastice
      • Cunoștințe de specialitate privind procesul de injectare/presare a pieselor
      • Cunoașterea materialelor specifice procesului tehnologic

      Beneficii:

      • Salariu atractiv
      • Tichete de masă
      • Decontare transport
      • Plata orelor suplimentare
      Formular de angajare Aplica

       Prin transmiterea CV-ul dvs., vă exprimați consimțământul expres privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal pe o perioadă de 2 ani, cu scopul de identificare a persoanelor care solicita angajarea in cadrul grupului de societati Electroprecizia S.A.

       Inginer tehnolog (turnare sub presiune)

       Planifică, coordonează, monitorizează, evaluează activitatea unității de producție, în scopul atingerii obiectivelor și indicatorilor de performanță ce decurg din strategia de dezvoltare a societății.

        

       Cerințe:

       • Studii Universitare
       • Experiență minim 1 an pe un post similar
       • Experiență în turnătorie constituie un avantaj
       • Cunoștințe operare PC
       • Cunoștințe legate de fluxurile de fabricație
       • Capacitate de concentrare, analiză şi sinteză
       • Abilități de comunicare și lucru în echipă
       • Orientarea spre rezultat
       • Cunoștințe de limba Engleză constituie un avantaj

       Beneficii:

       • Salariu atractiv
       • Tichete de masă
       • Decontare transport
       • Plata orelor suplimentare
       • Mediu de lucru plăcut şi profesionist
       • Tichete cadou
       Formular de angajare Aplica

        Prin transmiterea CV-ul dvs., vă exprimați consimțământul expres privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal pe o perioadă de 2 ani, cu scopul de identificare a persoanelor care solicita angajarea in cadrul grupului de societati Electroprecizia S.A.

        Stivuitorist

        Asigură activitățile de încărcare/descărcare, manipulare și depozitare a mărfurilor și a ambalajelor, în bune condiții.

         

        Cerințe:

        • Studii medii
        • Minim 2 ani experiență pe un post similar
        • Certificat de calificare stivuitorist ISCIR, Autorizație vizată la zi
        • Cunoștințe generale de mecanică auto – nivel mediu
        • Cunoștințe de legislație rutieră – nivel avansat
        • Abilităţi de comunicare și lucru în echipă

        Beneficii:

        • Salariu atractiv
        • Tichete de masă
        • Decontare transport
        • Plata orelor suplimentare
        • Mediu de lucru plăcut și profesionist
        • Tichete cadou
        Formular de angajare Aplica

         Prin transmiterea CV-ul dvs., vă exprimați consimțământul expres privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal pe o perioadă de 2 ani, cu scopul de identificare a persoanelor care solicita angajarea in cadrul grupului de societati Electroprecizia S.A.

         Sculer-matrițer

         Execută sau când este cazul remediază sculele, dispozitivele, stanțele și matrițele de complexitate medie țînând cont de cerințele de precizie și calitate cerute.

          

         Cerințe:

         • Școală Profesională
         • Experiență 2-3 ani in domeniu
         • Cunoștințe de desen tehnic
         • Cunoașterea materialelor specifice S.D.V.-urilor
         • Cunoașterea instrumentelor și aparatelor de măsură și control

         Beneficii:

         • Salariu competitiv
         • Tichete de masă
         • Decontare transport
         • Plata orelor suplimentare
         Formular de angajare Aplica

          Prin transmiterea CV-ul dvs., vă exprimați consimțământul expres privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal pe o perioadă de 2 ani, cu scopul de identificare a persoanelor care solicita angajarea in cadrul grupului de societati Electroprecizia S.A.

          Reglor

          Execută reglaje la utilaje conform instrucțiunilor de lucru.

           

          Cerințe:

          • Școală profesională/calificare reglor mașini unelte
          • Experiența in domeniu constituie un avantaj
          • Capacitate de concentrare, analiză și sinteză
          • Abilități de comunicare și lucru în echipă

          Beneficii:

          • Salariu competitiv
          • Tichete de masă
          • Tichete cadou de sărbători
          • Transport decontat
          Formular de angajare Aplica

           Prin transmiterea CV-ul dvs., vă exprimați consimțământul expres privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal pe o perioadă de 2 ani, cu scopul de identificare a persoanelor care solicita angajarea in cadrul grupului de societati Electroprecizia S.A.